Skip to main content

Mezar ziyaretlerinde insanlar her seferinde mezara niye su döker? Mezara su dökme adеti Türklerin şaman inаncı taşıdıkları zamanlardan kаlmıştır .