Skip to main content

Güney Afrika'da yaşayan Xhosa kabilesinde, yetişkinliğe geçişin tek yolu sünnet olmak.